Nieuwsarchief 2e kwartaal 2015


29-06-2015

Taalcoaches gezocht!

Vrijwilligerssteunpunt Ommen is voor het Taalpunt op zoek naar taalcoaches die anderen willen helpen om ook beter te lezen en schrijven. Ben jij handig met taal? Word dan taalcoach en help anderen om ook beter te lezen en schrijven. Met een paar uur per week help je iemand echt vooruit!

Als je taalvrijwilliger wilt worden volg je een korte training. Hierna ga je zelf aan de slag. Hoe je hieraan invulling geeft verschilt per situatie: van 1 op 1 begeleiding tot les in kleine groepen, van een uur per week tot meerdere uren. Bijvoorbeeld in de bibliotheek of thuis.

Nieuwsgierig geworden? Denk je er serieus over om taalcoach te worden? Op donderdagavond 13 augustus 2015 van 19.00 tot 20.00 uur organiseren we weer een voorlichtingsbijeenkomst in de bibliotheek in Ommen. Na de voorlichting kun je je opgeven voor de training die plaatsvindt op de donderdagen 20 en 27 augustus en 3 en 10 september, van 18.00 tot 21.30 uur.

Meld je aan bij het Taalpunt Ommen, e-mail taalpunt-ommen@bibov.nl.


29-06-2015

Vakantie Vrijwilligerssteunpunt Ommen

Van vrijdag 17 juli t/m vrijdag 14 augustus 2015 is het Vrijwilligerssteunpunt gesloten. Vanaf maandag 17 augustus zijn wij weer met de normale bezetting aanwezig. 

Je bent dan weer van harte welkom tijdens de inloopspreekuren op maandag en donderdag van 8.30-12.30 uur.

De Vacaturebank blijft gewoon actief. Je kunt dus ook tijdens de vakantie op zoek naar een leuke vrijwilligersbaan voor na die tijd! Organisaties kunnen zich gewoon aanmelden en nieuwe vacatures plaatsen. 
Ook e-mails worden behandeld, maar niet vaker dan één keer per week.  

Wij wensen iedereen een mooie zomer!


 

29-06-2015

Vacature van deze week: Weerman/-vrouw bij Vechtdal FM

Vechtdal FM houdt de inwoners van het Vechtdal op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten. 

Betrouwbare informatie over de ontwikkelingen van het weer is daarvan een niet onbelangrijk onderdeel. Daarom is men op zoek naar een gedreven en gepassioneerde weerman/-vrouw die uitstekend in staat is deze informatie te verwoorden, zowel in woord (in de uitzendingen) als op schrift (website; facebook).

Kijk voor meer informatie bij vacature 370


22-06-2015

Vacature van deze week: Bestuurslid bij Humanitas Hardenberg-Ommen

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

De afdeling Hardenberg is dringend op zoek naar bestuursleden. In het bijzonder een Algemeen bestuurslid PR en meer (vacature 307) en een Algemeen Bestuurslid Ondersteuning en begeleiding van de coördinator (vacature 323).

Meer informatie over de activiteiten van Humanitas Hardenberg-Ommen vind je hier --->


15-06-2015

Vacature van deze week: Gastouder bij Europa Kinderhulp

Europa Kinderhulp verleent bijstand aan kinderen uit heel Europa die in moeilijke omstandigheden leven. Ongeacht nationaliteit, ras en levensbeschouwing. 

De organisatie doet dit door deze kansarme en kwetsbare kinderen een onvergetelijke vakantie in Nederland aan te bieden. Daarvoor zijn vakantieouders nodig die bereid zijn om in de zomervakantie één van die kinderen ruim 2 weken in hun gezin op te nemen.

 In totaal kon Europa Kinderhulp in de afgelopen 50 jaar zo’n 100.000 kinderen voor een vakantie naar Nederland halen. Veel van deze kinderen kwamen jaren achtereen in de zomervakantie bij hun vakantieouders en kregen hierdoor de mogelijkheid een andere, positievere kijk op het gezin en de samenleving te ontwikkelen.

 Kijk verder bij de vacature ---->


10-06-2015

Volgspot op een vrijwilliger: Walter Lenferink

Walter is al jaren bestuurslid en tegenwoordig voorzitter van speeltuinvereniging De Speelwei. Verder is hij is hij jeugdcoördinator bij OVC’21, voorzitter van de Vrienden van OVC’21 en sinds kort lid van het dagelijks bestuur van deze voetbalvereniging. 

"Als ik ergens bij betrokken raak en ik zie iets waarvan ik denk dat het beter anders kan, dan zeg ik daar wat van. Ik probeer dat wel altijd positief te doen, gericht op verbeteren. Alleen maar mopperen heeft nog nooit iets opgelost. Dat betekent volgens mij wel dat je zo nu en dan ook zelf de handschoen moet oppakken.”

Lees meer --->


08-06-2015

Zet je in voor het programma Mijn kwaliteit van leven

Op dit moment verandert er veel in de zorg. Wet- en regelgeving wijzigen, gemeentes krijgen er veel zorgtaken bij en er wordt een groter beroep gedaan op mensen om langer zelfstandig te blijven wonen en elkaar daarbij te helpen. Maar hoe gaat het met de mensen om wie het draait? Mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen en hun mantelzorgers?

Op maandag 15 juni organiseert Zorgbelang Overijssel een training voor iedereen die geïnteresseerd is om als vrijwilliger voor het programma Mijn Kwaliteit van Leven aan de slag te gaan. Je bent van harte welkom (in Het Centrum in Nijverdal, van 18.45 tot 20.45 uur) om vrijblijvend te komen kijken of vrijwilliger voor Mijn Kwaliteit van leven iets voor je is. Reiskosten worden vergoed (€ 0,39 per km of kosten openbaar vervoer). 

Meer informatie vind je in de uitnodiging en de in profielbeschrijvingen van de vrijwilligersfuncties ambassadeurtrainer en begeleider. Je vindt deze functies ook in onze vrijwilligersvacaturebank (vacatures 365366 en 367)

 Omdat Zorgbelang Overijssel broodjes en soep regelt (vanaf 18.00 uur) voor de deelnemers, horen ze graag of je komt. Meld je vóór 11 juni aan door een email aan a.lensen@belangenorganisatiesoverijssel.nl


03-06-2015

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, MAAK ER EEN PUNT VAN

Indien een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Gelukkig gebeurt er veel om organisaties hierbij te helpen. Zo maakt de overheid het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers eenvoudiger en in veel gevallen gratis, zie daarvoor gratisvog.nl. En hebben Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), sportbrancheorganisatie NOC*NSF en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken toolkits ontwikkeld waarmee besturen van organisaties direct aan de slag kunnen. 

Om het onderwerp en de toolkits breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de Rijksoverheid, in samenwerking met bovengenoemde organisaties, onlangs de campagne Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.

In de campagne staan 4 actiepunten centraal:

  1. Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
  2. Hanteer heldere omgangsregels
  3. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
  4. Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers

Lees de mail van Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie, of ga direct naar de website.


01-06-2015

Vrijwilligersvacatures van deze week: Aan de slag bij Energy Ommen

Energy Ommen heeft als belangrijkste doel  het bevorderen van bewegen door gym en dans in vele vormen. Je kunt er terecht voor (o.a.) gym, turnen en streetdance. Naast de vele vrijwilligers die al actief zijn binnen de vereniging is men nog op zoek naar

Kijk voor meer informatie ook op www.energyommen.nl


22-05-2015

Vrijwilligerscafé: Sponsoring, hoe en waarom

Dinsdagavond 19 mei 2015 kwamen rond de vijftig vertegenwoordigers van organisaties met vrijwilligers in de gelederen bijeen voor de voorjaarseditie van het Vrijwilligerscafé. Deze keer in de lounge van De Carrousel.

Danny de Graaf, schrijver van het boek ‘Sponsoring, hoe en waarom’, deelde enthousiast zijn kennis en ervaring met de aanwezigen en verhelderde zijn betoog met de nodige aansprekende voorbeelden van successen en van hoe het niet moet. 

Nog niet alle toegezegde evaluatieformulieren zijn binnen, maar de dertig deelnemers die het formulier direct na afloop inleverden, waarderen de avond gemiddeld met het rapportcijfer 8.

Een samenvatting in telegramstijl en een aantal sfeerfoto's vind je hier


21-05-2015

Inloopavond Ommen Samen Sterk op 28 mei

De vrijwilligersorganisatie Ommen Samen Sterk verbindt mensen die in armoede terecht zijn gekomen, met de hulpinstanties die zij nodig hebben. Er zijn veel instanties die ondersteunend werken, maar het vinden van de juiste, die werkelijk begrijpt in welke situatie iemand zit, is vaak niet eenvoudig. 

 

Ommen Samen Sterk bestaat uit ervaringsdeskundigen die op een positieve manier de schakel kunnen zijn tussen burger en instantie.

De Stichting organiseert een aantal keer per jaar een informatieve inloopavond waar van mens tot mens wordt gepraat en geluisterd. De eerstvolgende inloopavond is op donderdag 28 mei. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom (zie flyer) aan de Eskampweg 1 in Ommen, in het gebouw van woningstichting De Veste. Lees voor meer informatie het persbericht of ga naar de website van Ommen Samen Sterk.


18-05-2015

Vacature van deze week: Docent cursus iPad

Bent je goed thuis op de iPad (Apple) en wil je die kennis overdragen? Dan komt Landstede Welzijn graag met je in contact. Men is op zoek naar docenten voor de cursussen iPad voor 65-plussers, zowel beginners als gevorderden.

Kijk verder bij vacature 357


05-05-2015

Taalcoaches ontvangen certificaat

Acht nieuwe taalcoaches hebben de basistraining van Taal voor het Leven tot Taalvrijwilliger succesvol afgerond. Op donderdag 30 april ontvingen zij van wethouder Ko Scheele hun certificaat. Taalcoaches zijn vrijwilligers die mensen helpen en begeleiden die de Nederlandse taal graag beter willen leren lezen en schrijven.

Lees meer ---> 

 


05-05-2015

Vacature van deze week: Jonkvrouw of Jonkheer op de Hanzedag

Op 12 augustus 2015 wordt het centrum van Ommen teruggebracht naar 1248, het jaar dat Ommen haar stadsrechten ontving als Hanzestad! 

De Stichting Ommer Bissingh Evenementen heeft 25 mensen nodig die deze dag willen ondersteunen. Denk hierbij aan het begeleiden van kinderactiviteiten, het bemensen van een kraam of rondlopen als figurant. 

Kijk verder bij vacature 356


29-04-2015

Volgspot op een vrijwilliger: Paula Weitkamp van De Paraplu

Paula is elke maandag vanaf ongeveer twee uur tot de sluiting rond half acht actief in eetcafé De Paraplu. 

"Ik hoorde zo'n anderhalf jaar geleden een radiocommercial over maatjeswerk. Verder zoekend kwam ik in gesprek met RIBW. Toen mijn hobby ‘koken’ aan de orde kwam was de link met de Paraplu snel gelegd.”

Iedereen die wil mee-eten is welkom en er is nog plaats voor nieuwe gasten (https://www.facebook.com/deparaplu; 0613 447 231).

Lees meer --->

 


20-04-2015

Groen Verbindt

Het Oranje Fonds start met een speciaal ‘groen en sociaal’ programma: Groen Verbindt! Door gebruik te maken van de groene buitenruimte wil men de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten versterken en ontmoetingen tussen cliënten/bewoners van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners stimuleren. Dit gebeurt op twee manieren:

  1. Tender: Kleinschalige groene buurtinitiatieven, zowel nieuwe als bestaande, kunnen voor kosten gerelateerd aan opstart of uitbreiding van het initiatief een bijdrage aanvragen van maximaal 2.500,00 euro op een totale begroting van maximaal 5.000,00 euro.
  2. Driejarig programma: Hierin worden samenwerkingsverbanden van lokale buurt- en maatschappelijke organisaties, gericht op het opzetten van een gezamenlijke tuin, ondersteund met geld en goede raad.

Het Oranje Fonds organiseert verschillende informatiebijeenkomsten in het hele land. Op donderdag 28 mei 2015 in Zwolle. Aanmelden kan tot 15 mei 2015! Klik hier voor meer informatie. 


20-04-2015

Vrijwilligerscafé over Sponsoring, dinsdag 19 mei 2015

Vrijwilligerssteunpunt Ommen organiseert op dinsdag 19 mei 2015 om 19.30u een Vrijwilligerscafé voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Ommen. De bijeenkomst vindt plaats in de foyer van de Carrousel.
Het thema is dit keer: Sponsoring: hoe en waarom?

Deelname aan het Vrijwilligerscafé is gratis! Wel vragen wij om je vóór 18 mei 2015 aan te melden. Lees voor meer informatie de uitnodiging.


20-04-2015

Vacature van deze week: aan de slag bij Stadsboerderij De Mars

Stadsboerderij "De Mars" biedt kinderen en volwassenen de gelegenheid om met dieren om te gaan. Voor kinderen die thuis om de één of andere reden geen dieren kunnen houden is het een ideale plek om onder begeleiding met dieren vertrouwd te raken.

De Mars kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor verschillende klussen. Voor iedereen is er wel iets te doen. Zoals dieren verzorgen en voeren, de boerderij netjes houden, bezoekers te woord staan, de controleronde ’s ochtends uitvoeren, etc. Kijk voor meer informatie bij de vacatures 167 en 169

Je kunt bij de Mars ook goed terecht voor je Maatschappelijke Stage.


20-04-2015

Festival 'Lang leve de club'

Op zaterdag 25 april 2015 organiseert het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk in Zwolle, samen met NOC*NSF, het Oranje Fonds, de gemeente Zwolle en provincie Overijssel, een groots festival van stichtingen en verenigingen onder het motto ‘Lang leve de club’.

Op deze dag worden de mensen die zich belangeloos voor hun vereniging, stichting of club inzetten in de schijnwerpers gezet. Thema’s zijn sport, cultuur, natuur en maatschappij. De mensen die als vrijwilliger werken bij deze organisaties worden getrakteerd op een dag vol met (sport)clinics, inspirerende bijeenkomsten en heel veel muziek.

Het festival vindt plaats in park de Wezenlanden in Zwolle, van 10.30-16.00 uur en is gratis toegankelijk. Klik voor het informatieboekje, het programma en een plattegrond van het festivalterrein op de plaatjes hieronder.

          


13-04-2015 

Vacature van deze week: Ondersteunende Vrijwilligers bij K-vriendelijk

Ieder mens is een uniek individu met zijn/haar eigen mogelijkheden tot groei. Dat is het positieve mensbeeld waarop de Stichting K-vriendelijk zich baseert. De ‘K’staat daarbij voor Klant, Kind en Kwaliteit. De stichting biedt een breed begeleidingspakket, waar nodig voor een langdurige periode, zodat cliënten niet steeds 'overgedragen' hoeven te worden.

Bij de cliënten kan sprake zijn van verschillende problemen. Psychiatrische problematiek, een licht verstandelijke beperking, onvoldoende zelfredzaamheid en/of een opvoedingsprobleem.

Ter ondersteuning van de professionele krachten is de stichting op zoek naar ‘Ondersteunende Vrijwilligers’, die het leuk vinden om de K-vriendelijk-cliënten praktische en ontspannende ondersteuning te bieden. Wandelen, fietsen, koken, koffiedrinken, kleine klusjes in huis en tuin, winkelen, etc.

Open voor meer informatie vacature 351


Nieuwste vacatures

Gezelschap, samen naar buiten
Voor een meneer van 85 jaar zoeken we een vrijwilliger die samen met meneer naar buit... lees verder>>

Maatje meisje die naar voortgezet onderwijs gaat
Een meisje in Ommen gaat in september naar de middelbare school. Ze vindt het moeilij... lees verder>>

De bibliotheek zoekt voorlezers
Bibliotheek Ommen zoekt mensen die graag voorlezen BoekstartcafĂ©: Ongeveer 1 kee... lees verder>>

Bestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen dsitrict IJsselland
Vrijwilligersmanagement & Opleidingen Tot voor kort werkte Anne-Mieke als vrijwilli... lees verder>>

Vrijwilliger voor hulp bij computer/tablet/smartphone
Hulp/uitleg geven bij vragen omtrent computer/smartphone en tablet gebruik. lees verder>>

Penningmeester
De penningmeester doet de betalingen aan de aanbieders van kunst en cultuuractiviteit... lees verder>>

Tuin opknappen
Voor meerdere plekken in Ommen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen onderst... lees verder>>

Samen met een meneer van 98 jaar naar de visvijver
Van de vrijwilliger wordt gevraagd mee te gaan naar een visvijver 1 x per week. Menee... lees verder>>

Maatje voor jongen uit Iritrea
Voor een 25 jarige jongen zoeken we een maatje om hem af en toe te helpen bij praktis... lees verder>>

Mevrouw 91 jaar zoekt maatje om samen leuk dingen te doen
Mevrouw woont zelfstandig in Ommen, ze houdt van de schilderkunst. Ook een museum b... lees verder>>

Twitter-icoon
Inlog-icoon