Nieuwsarchief 4e kwartaal 2017


18-12-2017 Links naar films van Vechtdal Leeft TV en tekst van de rap toegevoegd
11-12-2017 24 extra foto's, waarop ook aanmelder en jury tevoorschijn komen!!! 
09-12-2017

Gert Veurink en vrijwilligers Bazieoband winnen Vrijwilligerspluim 2017

Met een overweldigend aantal stemmen van de inwoners van Ommen kwamen Gert Veurink en de vrijwilligers van de Bazieoband als winnaars uit de bus voor de Vrijwilligerspluim 2017. De winnaars ontvingen de pluim op vrijdag 8 december uit handen van wethouder Ko Scheele.

De vrijwilligerspluim wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente Ommen aan vrijwilligers die indruk hebben gemaakt met hun inzet voor de Ommer samenleving.

Lees meer ----->


18-12-2017

Kerstvakantie Vrijwilligerssteunpunt

Van 22 december t/m 7 januari houdt Vrijwilligersteunpunt Ommen de deuren even gesloten.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2018.  

Op 8 januari 2018 staan we weer uitgerust voor je klaar!


18-12-2017

Vacature van deze kerstperiode: Taalcoach bij Taalpunt Ommen

Vind je het leuk om op een informele manier laaggeletterden te helpen met beter leren lezen en schrijven? Of nieuwkomers met het beheersen van de Nederlandse taal? Dan ben je van harte welkom als taalcoach.

In het voorjaar 2018 start weer een basiscursus voor nieuwe taalcoaches. De cursus is 4 x 3 uur. Je krijgt informatie over de doelgroep waarmee je gaat werken en je leert hoe je op een speelse en niet schoolse manier je cliënt kunt ondersteunen.

De coördinator van het Taalpunt maakt samen met jou een plan voor de begeleiding. De coördinator beschikt over materialen en biedt ondersteuning.

Kijk voor meer informatie bij de vacature Taalcoach voor laaggeletterde en de vacature Taalvrijwilliger voor nieuwkomer.


18-12-2017

Evenveel vrijwilligers, maar ze doen meer

Onlangs publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een nieuwe editie van het tweejaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland. Deze editie kijkt 25 jaar terug en beschrijft welke maatschappelijke ontwikkelingen zich sinds 1990 hebben voorgedaan in de welvaart en de leefsituatie van de Nederlanders.

Door wat verder terug te gaan dan de gebruikelijke tien jaar laat het SCP zien of het Nederland van nu erg veranderd is ten opzichte van het Nederland in de jaren negentig van de vorige eeuw.

In het rapport wordt ook stilgestaan bij vrijwilligerswerk. De Volkskrant maakte een korte samenvatting. Het hele rapport vind je hier


11-12-2017

Vrijwillige inzet in Regeerakkoord Rutte III

Vrijwillige inzet staat weer op de politieke agenda! De maatschappelijke diensttijd trekt de meeste aandacht.

Maar Rutte III kondigt in haar regeerakkoord nog talloze andere maatregelen aan om de positie van het vrijwilligerswerk te verstevigen.

Op Vrijwilligerswerk.nl vind je een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Je vindt daar ook de weg naar de relevante pagina's in het regeerakkoord en een apart item over de maatschappelijke diensttijd. 


06-12-2017

Vrijwilligerscafé 29 november j.l.: Ben je klaar voor de toekomst?

Ben je klaar voor de toekomst? Die vraag trok twintig vertegenwoordigers van Ommense vrijwilligersorganisaties eind november naar het Vrijwilligerscafé.

Een bont gezelschap met vertegenwoordigers van zorginstellingen, musea,sportclubs, plaatselijk belang, kunstenaars, welzijnsorganisatie, Oranjevereniging, openluchtzwembad, Boodschappen Bus en Oud Ommen.

Belangrijkste winst van de avond: afspraken over samenwerking.

Lees meer ---->


15-11-2017

Volgspot op een vrijwilliger: Louis Schippers van Vechtdal Leeft TV

Louis Schippers bezocht in 1970, toen hij in militaire dienst zat, een avond over fotografie. Dat trok hem zo, dat hij zelf een donkere kamer bouwde. Twintig jaar later stapt hij over op film. Samen met zijn broer, als vrijwilliger bij Oldenhaghen. Sinds oktober 2010 is hij cameraman bij Vechtdal Leeft TV.

Hij heeft er oog voor: als ik de foto maak wijst hij me op de reflectie van licht op zijn trui. Hij doet de vitrage dicht: “Kijk, nu is die lichtvlek weg. Gefilterd licht is beter.”

Lees meer ---> 


13-11-2017

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden.

Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Vereniging  (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft een 7-stappenplan opgesteld aan de hand waarvan je ook jouw organisatie AVG-bestendig kunt maken!


11-12-2017

Vacature van deze week: Algemeen Bestuurslid Vechtdal Kunsten

Het doel van de Stichting Vechtdal Kunsten is het promoten, stimuleren en vernieuwen van kunstuitingen en kunstevenementen in het Vechtdal. En dat in de breedste zin van het woord.

Dat doet men op dit moment o.a. door de Pop-up gallery, de Montmartre dagen, Kijk op kunst en de Panelenroute.

De stichting is op zoek naar een Algemeen Bestuurslid. Kijk voor meer informatie bij de vacature.


04-12-2017

Vacature van deze week: Nachtvlinder bij SPTO Vechtdal

De Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal zet vrijwilligers in bij zieken in hun laatste levensfase, die zonder aanvullende zorg niet thuis kunnen blijven.

Het gaat hierbij niet om medische zorg, maar om het 'er zijn' wanneer dat nodig is. Emotionele ondersteuning bieden aan zowel de zieke als de naasten. Met daarbij aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten. De ondersteuning wordt zowel overdag als ’s nachts verleend.

Vrijwilligers bij de SPTO Vechtdal worden, ongeacht vooropleiding of achtergrond, voor deze vorm van ondersteuning getraind en geschoold.

Kijk voor verdere gegevens bij de vacature


04-12-2017

Vrijwilligerspluim 2017: De spanning stijgt nog verder!

Er is volop gestemd op de genomineerden voor de Vrijwilligerspluim 2017 van de gemeente Ommen. Na het sluiten van de 'stemlokalen' bleken er ruim 435 stemmen uitgebracht te zijn. Een prima resultaat!

Hoe die stemmen verdeeld zijn over de verschillende genomineerden wordt duidelijk bij het uitreiken van de Vrijwilligerspluimen door wethouder Ko Scheele, op vrijdag  8 december 2017 in De Carrousel.  

We nodigen je van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Check de uitnodiging en kom ook! 


28-11-2017

Vrijwilligerspluim 2017: De spanning stijgt!

Er wordt volop gestemd op de genomineerden voor de Vrijwilligerspluim 2017 van de gemeente Ommen. Deed je dat nog niet, ga dan snel naar www.ommen.nl/vrijwilligerspluim, lees daar meer over de kandidaten en maak je keuze.

Vergeet ook niet om je keuze te bevestigen met behulp van de mail die je na het stemmen ontvangt, anders telt je stem niet mee. 
Stemmen kan nog t/m zondag 3 december.

Vanaf maandag 4 december gaan we de stemmen 'tellen' en alles in gereedheid brengen voor de feestelijke uitreiking op vrijdag 8 december. Check de uitnodiging en kom ook! 


27-11-2017

Vacatures van deze week: Collecteer voor de Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken initieert de stichting onderzoek, wordt voorlichting gegeven en voert men vernieuwende projecten uit.

Om dit mogelijk te maken collecteert de Hersenstichting landelijk. In 2018 van 29 jannuari t/m 3 februari. Voor de gemeente Ommen zijn nog zeker 10 collectanten (vacature 460) nodig. Ook is men op zoek naar iemand die ondersteunt bij het organiseren van de collecte (vacature 461).

Kijk voor meer informatie bij de vacatures.


21-11-2017

Vrijwilligerspluim 2017: Breng je stem uit!

De jury van de Vrijwilligerspluim 2017 heeft uit de aanmeldingen zes genomineerden geselecteerd, drie in de categorie Individuele Vrijwilliger, te weten

- Gert Veurink
- Yvonne Hoekman
- Hans de Groot

en drie in de categorie Groep Vrijwilligers, namelijk de vrijwilligers van 

- Buurtbus Beerzerveld
- Hans Visscher Schoolvoetbaltoernooi
- Bazieo Band

Meer informatie over de genomineerden vind je in het persbericht van de gemeente Ommen en op www.ommen.nl/vrijwilligerspluim, waar iedereen ook kan stemmen op de genomineerde van haar of zijn voorkeur. 

Stemmen kan tot maandag 4 december en ook via het stemformulier in Ommer Nieuws.

Uitreiking van de Pluimen 2017 vindt plaats op vrijdag 8 december in de Carrousel door wethouder Ko Scheele. Noteer die datum in je agenda en kom ook! 


20-11-2017

Vacatures van deze week: Adviseren bij Raad en Recht

Het kan iedereen overkomen: problemen op financieel of juridisch gebied. Maar wat als je er zelf niet meer uitkomt? Raad en Recht helpt mensen op weg. Het is geen advocatenkantoor, maar wegwijzer in de juridische wereld. De medewerkers, voornamelijk vrijwilligers,  leggen uit hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken en verwijzen indien nodig naar de juiste professional.  

Raad en recht is op zoek naar Budgetcoaches, die met cliënten hun financiële administratie op orde brengen en naar een Sociaal Raadsman/-vrouw, die tijdens het inloopspreekuur samen met een andere vrijwilliger cliënten adviseert over sociale en juridische vragen.

Klik voor meer informatie op de functienamen


13-11-2017

Vacature van deze week: Mentor bij Mentorschap Overijssel Gelderland

De Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland verzorgt via het inzetten van daarvoor opgeleide vrijwilligers het mentorschap voor mensen die niet in staat zijn zelf de regie over hun leven te voeren.

De stichting verzorgt het werven, opleiden en begeleiden van de vrijwillige mentoren, en tevens de match tussen cliënt en mentor. 

Meer informatie in de vacature en op de website van de stichting.


13-11-2017

Voor je het weet is het weer zover: NL Doet

Op 9 en 10 maart 2018 is het weer NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Heeft uw organisatie een leuke klus? Moet het buurthuis opgeknapt worden, is de Speelotheek aan een sopje toe, wilt u een verwendagje organiseren voor ouderen in het verzorgingshuis of heeft u een andere leuke klus? Meld ‘m dan aan bij www.nldoet.nl en doe mee!


06-11-2017

Levendige handel op 2e Maatschappelijke Beursvloer

Op donderdag 2 november 2017 vond van 17.00-18.30 uur de tweede Maatschappelijke Beursvloer in Ommen plaats, in Praktijkschool De Maat.  

Met 21 gesloten-beurs-overeenkomsten met een totaalwaarde van € 17.270,= werd het resultaast van 2016 bijna verdubbeld. 

We maakten een beknopt fotoverslag en een lijst met de gemaakte matches.   


06-11-2017

Vacature van deze week: Vrijwilliger Werkervaringsbedrijf

Werkervaring en Dagbesteding Vechtdal, beter bekend onder de naam WerkPlekPlus, is een kleine informele club mensen die deelnemers de gelegenheid biedt op hun eigen benen te gaan staan en de (werk-) wereld (weer) in te gaan.

Dit doet men door werkervaringsplekken en dagbesteding aan te bieden, vooralsnog voornamelijk vanuit de houtwerkplaats, waar  houtproducten worden gemaakt, in opdracht of  om te verkopen. Maar als een vrijwilliger met groene vingers opduikt, wil men ook ‘groen-werk’ aanpakken.

Kijk voor meer informatie bij vacature 374.


30-10-2017

Vacature(s) van deze week: Kom in actie bij 't Olde Manegepeerd

Bij 't Olde Manegepeerd krijgen uitgewerkte manegepaarden de kans om te genieten van een rustige en comfortabele oude dag. Om dit mogelijk te maken besteedt een flinke groep vrijwilligers veel tijd aan de verzorging van de dieren.

Desondanks is het lastig al het werk gedaan te krijgen en 't Olde Manegepeerd is dan ook altijd op zoek naar nieuwe Dierenverzorgers. Maar mensen die koffie en thee schenken op de kijk- en doedagen zijn ook meer dan welkom. En je kunt er ook terecht voor je Maatschappelijke Stage


23-10-2017

Vrijwilligerscafé: Klaar voor de toekomst?

Vrijwilligerssteunpunt Ommen organiseert op woensdag 29 november 2017 uur een Vrijwilligerscafé voor alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Ommen.

Thema dit keer: Is jouw vrijwilligersorganisaties klaar voor de toekomst? Kijk voor meer informatie in de uitnodiging. 

Deelname is gratis! Wel vragen we om je vóór 28 november 2017 aan te melden en door te geven met hoeveel mensen je komt. Dat mag telefonisch, via mail of via dit formulier

We zien je graag op woensdag 29 november 2017 om 19.30u.bij het Vrijwilligerscafé in de Carrousel. 


23-10-2017

Vacatures van deze week: voor elk wat wils bij de Saxenburgh Groep

Zorgorganisaties maken in hun bedrijfsvoering op allerlei plaatsen dankbaar gebruik van vrijwilligers. Zij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe enthousiastelingen en hun aanbod vrijwilligersvacatures is heel divers.

De Saxenburgh Groep vormt daarop geen uitzondering. Op dit moment staan er 17 vacatures op onze website, variërend van assisteren bij de gymgroep in Nijenhaghen tot gastvrouw/-heer bij de polikliniek en van kookvrijwilligers in het Vlierhuis tot groenverzorgers in Oldenhaghen

Klik hiernaast op de knop Vacatures, vul op de pagina die dan verschijnt achter Organisatie Saxenburgh Groep in en klik onderaan op de knop Zoeken. Dan verschijnen alle vacatures die de Saxenburgh Groep op dit moment in de aanbieding heeft.  


17-10-2017

Natuurwerkdag 2017, zaterdag 4 november. Doe ook mee!

Op zaterdag 4 november vindt voor de 17e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats. Op deze dag kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het verbeteren van zijn eigen groene leefomgeving. Op dit moment zijn er al 54 locaties in Overijssel waar je kunt deelnemen.

De werkzaamheden zijn zeer divers, dus heb je zin in een ochtend buiten bomen knotten, snoeiwerk verrichten of een kikkerpoel opschonen? Doe dan mee! Zoek een leuke klus en meld je aan op natuurwerkdag.nl.

Lees ook de uitnodiging van Landschap Overijssel.


16-10-2017

Vacature van de week: Kledingsortering bij Noggus & Noggus

Er zijn duizend en één redenen om regelmatig langs te komen bij kringloopbedrijf Noggus&Noggus. Dé plek waar je lekker kunt rondneuzen én heel voordelig de leukste goederen-met-ervaring op de kop kunt tikken. Maar ook om je herbruikbare goederen een tweede leven te geven waarmee je bijdraagt aan een beter milieu.

Noggus & Noggus kan vele vrijwilligers gebruiken, in en om de winkel en voor het ophalen/bezorgen van goederen. Men is op dit moment vooral op zoek naar mensen die de aangeleverde textiel en schoenen uitpakken, sorteren en ophangen. 

Kijk verder bij de vacature.


09-10-2017

Vacature van deze week: Houd 't Boemeltreintje op snelheid

Zoals je naar een bibliotheek gaat om boeken te lenen, zo ga je naar een speelotheek om speelgoed te lenen. De speelotheek is voor iedereen die van spelen en spelletjes houdt.

Het grootste deel van het assortiment is geschikt voor kinderen tot en met 9 jaar. Daarnaast zijn er ook spellen geschikt voor alle leeftijden. 

't Boemeltreintje richt zich in het bijzonder op kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand, langdurig zieken en ouderen. Daarom is een ruim assortiment aanwezig voor iedereen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking.

't Boemeltreintje is op zoek naar vrijwilligers voor de uitleen (vacature 718).


04-10-2017

Volgspot op een vrijwilliger: Gerrit Westerman, o.a. Lions Ommen-Dalfsen

Gerrit Westerman is al meer dan 25 jaar actief bij de Lionsclub Ommen-Dalfsen. Namens de Lions is hij ambassadeur van de Maatschappelijke Beursvloer Ommen (tweede editie op 2 november a.s.). Gerrit is daarnaast actief bij de Repaircafé’s in Dalfsen en Ommen. Hij is voorzitter van de Stichting Lodon (lokale omroep Ommen-Dalfsen-Nieuwleusen) en bestuurslid van de nieuwe omroep Vechtdal Breed.

“Ik wilde na mijn pensionering actief en onder de mensen blijven. Ik heb leuke hobby’s, maar ik wil ook mee blijven draaien in de maatschappij. Je hebt denkers en doeners en ik ben beide. Ik vind het fijn om met mijn handen te werken, maar het goed regelen en managen zit ook in mij." 

Lees verder ----->


02-10-2017

Vacature van de week: Penningmeester bij Kinderboerderij Ommen

Kinderboerderij Ommen is nagenoeg altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit moment zit men vooral te springen om een nieuwe penningmeester voor het beheren en controleren van de diverse geldstromen.

Heb je gevoel voor cijfers en kun je een paar uur per week aan vrijwilligerswerk besteden, kijk dan eens verder bij vacature 713 en bij het profiel van de penningmeester op de website van de kinderboerderij. 

Ben je niet zo van de cijfers, maar heb je wel affiniteit met het werk dat op de kinderboerderij verzet moet worden? Men is ook op zoek naar DierverzorgersGastvrouwen/-heren en een Begeleider educatieve activiteiten. Verder kun je op de kinderboerderij terecht voor een Maatschappelijke Stage


 

Nieuwste vacatures

Gastgezinnen voor buitenlandse scholieren
Youth for Understanding (YFU) verwelkomt elk jaar tientallen enthousiaste, buitenland... lees verder>>

Contactpersonen scholieren en gastgezinnen
Als Contactpersoon ben je het aanspreekpunt voor: Nederlandse scholieren die naar he... lees verder>>

Gastvrouw / Gastheer Kinderboerderij Ommen
Kinderboerderij Ommen zoekt een Gastvrouw en/of Gastheer op de nieuwe locatie van de ... lees verder>>

Dierverzorgers voor de Kinderboerderij
Elke dag is er een vrijwilliger nodig voor de verzorging van de dieren en schoonmaken... lees verder>>

Begeleider educatieve activiteiten
De Kinderboerderij wil meer educatieve activiteiten aanbieden aan de doelgroep, kinde... lees verder>>

Wandelmaatje of fietsmaatje Balkbrug
In Balkburg woont jonge vrouw van 29 jaar bij haar moeder in. Ze wil graag jonge vrij... lees verder>>

Etaleur, of iemand die dit leuk vindt!!
Voor 't Vlierhuis zijn we op zoek naar een vrijwilliger die gevoel heeft voor decorer... lees verder>>

Actiestarter
Plan International Nederland is een internationale kinderrechtenorganisatie die werkt... lees verder>>

Bestuurslid gezocht!
Namens het personeel zoekt de personeelsvertegenwoordiging een kandidaat, die affinit... lees verder>>

Taalmaatje voor nieuwkomer
Ondersteuning bij het leren van Nederlands. Vind je het leuk om op een informele ma... lees verder>>

Twitter-icoon
Inlog-icoon