Portefeuillehouder Noodhulp district IJsselland

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Portefeuillehouder Noodhulp district IJsselland
Taakomschrijving   Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan het district? Kunt u beleid maken, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige teamspeler die op vrijwillige basis gemiddeld 8 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Dan nodigt het Nederlandse Rode Kruis u van harte uit om bestuurder te worden in district IJsselland.
Werken met   Anders
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Taken/verantwoordelijkheden: • Is aanspreekpunt voor lokale overheden op bestuurlijk niveau binnen de veiligheidsregio als het gaat om Geneeskundige Eenheden (GE) en Bevolkingszorg (BZ) • Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van noodhulp overeenkomstig de kaderstelling Noodhulp, evenementenhulp en tracing/restoring family links • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op bovenstaande activiteiten • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die van belang zijn • Beschikt over een lokaal netwerk op het gebied van noodhulp • Informeert het gehele districtsbestuur over nieuwe ontwikkelingen, afspraken en richtlijnen en legt waar nodig verantwoording af
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden   Maandagavond 1x per maand
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis District IJsselland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats