Districtscoördinator EHBO

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Districtscoördinator EHBO
Taakomschrijving   De districtscoördinator EHBO werkt in opdracht van het districtsbestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de community EHBO binnen het district. Hij/zij doet dat in nauwe samenwerking met de opleiders /coördinatoren/bestuursleden EHBO van de afdelingen, met de portefeuillehouder Noodhulp en zelfredzaamheid van het districtsbestuur, met de vrijwilligersmanager van het district en met het team EHBO vanuit de beroepsorganisatie. Naast het opzetten en onderhouden van de community EHBO is de coördinator EHBO verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor EHBO binnen afdelingen, het actief oppakken ervan door afdelingen en de verdere professionaliseren ervan binnen het District. Verder zet de districtscoördinator zich in om via een bijdrage te leveren aan het bekendmaken en borgen van de strategie van het Nederlandse Rode Kruis, en alle consequenties die dat heeft voor afdelingen en hun organisatie en activiteiten, district breed en binnen de afdelingen.
Werken met   Anders
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wij bieden • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om EHBO binnen het district vorm te geven. • Een enthousiast team van collega- coördinatoren. • Vergoeding gemaakte kosten en kilometers • Cursussen en/of trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis District IJsselland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats