Districtscoördinator Fondsenwerving IJselland

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Districtscoördinator Fondsenwerving IJselland
Taakomschrijving   De districtscoördinator Fondsenwerving werkt in opdracht van het districtsbestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de community Fondsenwerving binnen het district. Hij doet dat in nauwe samenwerking met de coördinatoren/bestuursleden Fondsenwerving van de afdelingen, met de portefeuillehouder Fondsenwerving van het districtsbestuur, met de vrijwilligersmanager van het district en met het team Lokale Fondsenwerving vanuit de beroepsorganisatie. Naast het opzetten en onderhouden van de community Fondsenwerving is de districtscoördinator Fondsenwerving verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor fondsenwerving binnen afdelingen, het actief oppakken ervan door afdelingen en de verdere professionaliseren ervan binnen het district. De districtscoördinator is gemiddeld 8 uur per week bezig met zijn functie.
Werken met   Anders
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wij bieden • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om de kerntaak Fondsenwerving binnen het district vorm te geven. • Een enthousiast team van collega- coördinatoren. • Vergoeding gemaakte kosten en kilometers • Cursussen en/of trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis District IJsselland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats