Districtscoördinator Zelfredzaamheid IJsselland

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Districtscoördinator Zelfredzaamheid IJsselland
Taakomschrijving   De districtscoördinator Zelfredzaamheid werkt in opdracht van het districtsbestuur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de community Zelfredzaamheid binnen het district. Hij of zij doet dat in nauwe samenwerking met de coördinatoren/bestuursleden Zelfredzaamheid van de afdelingen, met de portefeuillehouder Zelfredzaamheid van het districtsbestuur, de Accounthouder Zelfredzaamheid en met de vrijwilligersmanager van het district. Naast het opzetten en onderhouden van de community Zelfredzaamheid is de districtscoördinator Zelfredzaamheid verantwoordelijk voor het uitrollen en implementeren van Zelfredzaamheidsactiviteiten binnen het district. De districtscoördinator is gemiddeld 8 uur per week bezig met zijn functie.
Werken met   Anders
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wij bieden • Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel vrijheid krijgt om de kerntaak Zelfredzaamheid binnen het district vorm te geven. • Een enthousiast team van collega- coördinatoren. • Vergoeding gemaakte kosten en kilometers • Cursussen en/of trainingen ten behoeve van het uitoefenen van de functie
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis District IJsselland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats