Ondersteuning, begeleiding oudere bij praktisch dingen.

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Ondersteuning, begeleiding oudere bij praktisch dingen.
Taakomschrijving   Voor een aardige mevrouw van ca. 90 jaar zoeken we een vrijwilliger die af en toe de boodschappen wil doen en mee wil gaan naar de huisarts of naar een specialist in het ziekenhuis. Mevrouw verplaatst zich met rollator of in de rolstoel.
Werken met   Ouderen
Activiteit   Begeleiding / Ondersteuning
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt een week van tevoren benaderd of u beschikbaar bent voor hulp. U wordt samen met een andere (bestaande) vrijwilliger gevraagd deze mevrouw te ondersteunen. Voor meer informatie over deze vacature kunt u - geheel vrijblijvend - met Janny Broekhuis contact opnemen.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats