Portefeuillehouder Communicatie

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Portefeuillehouder Communicatie
Taakomschrijving   Bent u de bestuurder met visie die kan motiveren, stimuleren en sturing geven aan het district? Kunt u beleid maken, veranderingsprocessen initiëren, mensen coachen? Bent u een daadkrachtige teamspeler die op vrijwillige basis gemiddeld 8 uur per week vrij wil maken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? Dan nodigt het Nederlandse Rode Kruis u van harte uit om bestuurder te worden in district IJsselland.
Werken met   Anders
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1 uren per week
Bijzondere voorwaarden   • Geeft richting en sturing aan het district op het gebied van communicatie • Bewaakt en toetst de inhoud en voortgang van werkplannen op het gebied van communicatie • Is op de hoogte van in- en externe ontwikkelingen die voor communicatie van belang zijn • Zorgt voor een heldere communicatie binnen het district, bij voorbeeld door middel van een (digitaal) districtsblad om zo elkaar te informeren over activiteiten binnen het district • Onderhoudt contacten met de verantwoordelijken op het gebied van communicatie binnen de afdelingen • Stimuleert samenwerking tussen de afdelingen op het gebied van communicatie
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis District IJsselland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats