Penningmeester m/v

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester m/v
Taakomschrijving   Ter uitbreiding van het bestuur zoeken wij een penningmeester. Het puur boekhoudkundige deel kost maximaal 8 uur per maand. Dat is facturering, opstellen van begroting en bijhouden van begroting, opstellen van jaarrekening, etc. Hulp daarbij is aanwezig. Daarnaast worden vanuit het bestuur en vrijwilligers regelmatig projecten geïnitieerd en nieuwe markten verkend, waarvoor ook ondersteuning en vergroting van het netwerk nodig is die deze penningmeester kan inzetten.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Financiëel / Juridisch
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   12 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Goede omgangsvormen, sociaal vaardig, kunnen werken in teamverband, zelfstandig kunnen werken, kennis van financien, bestuurlijke ervaring, omgaan met volwassenen, om kunnen gaan met computer, Windows, Word, E-mail, Internet, Boekhoudprogramma
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden   8 uur per maand financieel
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vechtdal Leeft TV/OmmenLeeft.nl
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats