Redactielid voor site en lokale TV

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Redactielid voor site en lokale TV
Taakomschrijving   De redactie beheert de mailbak van VechtdalLeeft TV, Vechtdalleeft.nl/ Ommenleeft.nl en bewerkt persberichten en foto’s voor plaatsing op de website en nieuwstv. De redactie selecteert uit de ingekomen mail of tips per mail ook de onderwerpen die interessant zouden kunnen zijn voor een filmpje. Je schrijft foutloos Nederlands, kunt berichten redigeren en bent een vaste dag per week beschikbaar.
Werken met   Anders
Activiteit   Communicatie / PR / Media
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Goede omgangsvormen, sociaal vaardig, kunnen werken in teamverband, zelfstandig kunnen werken, kennis van administratie, om kunnen gaan met computer.
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden   Je schrijft foutloos Nederlands
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vechtdal Leeft TV/OmmenLeeft.nl
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats