Enthousiaste bestuursleden

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Enthousiaste bestuursleden
Taakomschrijving   In het bestuur actief meewerken aan wonen, welzijn en zorg. Vergaderen één keer per zes weken overdag en 2 maal per jaar met de adviserende leden. Het SPO is ook vertegenwoordigd in de WMO-raad.
Werken met   Anders
Activiteit   Computer / internet
Klus/vacature   vacature
Werktijden   De vergaderingen bijwonen en meedenken over en uitwerken van de taken die op onze weg komen. Communicatie per computer. Eventueel bijeenkomsten bezoeken van diverse instanties, in overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   onbekend uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Geen
Inwerkmethode en begeleiding   Goed ingewerkt raken door actief de gemeentelijke politiek en alle ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg te volgen. Ook door het bezoeken van voorlichtingsdagen c.q avonden.
Scholing   Zie boven,
Onkostenvergoeding   Overeenkomstig vrijwilligerswerk.
Overige bijzonderheden   geen
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Senioren Platform Ommen (SPO)
Werkadres: Organisatie   Secretariaat Stichting Senioren Platform Ommen
Werkadres: Straat+Huisnr   p/a Balkerweg 22b,
Werkadres: Postcode en Plaats   7731 RZ Ommen