Test

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Test
Taakomschrijving   Test " ö * @ # ' De archivaris “De Darde Klokke” digitaliseert en publiceert het tijdschrift “De Darde Klokke” uitgegeven door de stichting De Darde Klokke in samenwerking met de “Gemienschop Oll ‘Ommer” en Historische Kring Ommen. De archivaris houdt de index op de site up-to-date en is het aanspreekpunt voor vragen over (het digitaliseren en publiceren van) “De Darde Klokke”. Begin 2015 bestond het bestand uit 210 tijdschriften (32 + 178 stuks) waarvan ca. 10% inmiddels is gepubliceerd. De Darde Klokke verschijnt vier keer per jaar. Minimaal één jaar na uitgifte worden ze gepubliceerd op www.OudOmmen.nl.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Administratie / Kantoor
Klus/vacature   vacature
Werktijden   test " ö * @ # '
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 tot 6 uren per week
Bijzondere voorwaarden   test " ö * @ # ' De archivaris “De Darde Klokke” digitaliseert en publiceert het tijdschrift “De Darde Klokke” uitgegeven door de stichting De Darde Klokke in samenwerking met de “Gemienschop Oll ‘Ommer” en Historische Kring Ommen. De archivaris houdt de index op de site up-to-date en is het aanspreekpunt voor vragen over (het digitaliseren en publiceren van) “De Darde Klokke”. Begin 2015 bestond het bestand uit 210 tijdschriften (32 + 178 stuks) waarvan ca. 10% inmiddels is gepubliceerd. De Darde Klokke verschijnt vier keer per jaar. Minimaal één jaar na uitgifte worden ze gepubliceerd op www.OudOmmen.nl.
Inwerkmethode en begeleiding   test " ö * @ # ' De archivaris “De Darde Klokke” digitaliseert en publiceert het tijdschrift “De Darde Klokke” uitgegeven door de stichting De Darde Klokke in samenwerking met de “Gemienschop Oll ‘Ommer” en Historische Kring Ommen. De archivaris houdt de index op de site up-to-date en is het aanspreekpunt voor vragen over (het digitaliseren en publiceren van) “De Darde Klokke”. Begin 2015 bestond het bestand uit 210 tijdschriften (32 + 178 stuks) waarvan ca. 10% inmiddels is gepubliceerd. De Darde Klokke verschijnt vier keer per jaar. Minimaal één jaar na uitgifte worden ze gepubliceerd op www.OudOmmen.nl.
Scholing   test " ö * @ # 'De archivaris “De Darde Klokke” digitaliseert en publiceert het tijdschrift “De Darde Klokke” uitgegeven door de stichting De Darde Klokke in samenwerking met de “Gemienschop Oll ‘Ommer” en Historische Kring Ommen. De archivaris houdt de index op de site up-to-date en is het aanspreekpunt voor vragen over (het digitaliseren en publiceren van) “De Darde Klokke”. Begin 2015 bestond het bestand uit 210 tijdschriften (32 + 178 stuks) waarvan ca. 10% inmiddels is gepubliceerd. De Darde Klokke verschijnt vier keer per jaar. Minimaal één jaar na uitgifte worden ze gepubliceerd op www.OudOmmen.nl.
Onkostenvergoeding   test " ö * @ # ' De archivaris “De Darde Klokke” digitaliseert en publiceert het tijdschrift “De Darde Klokke” uitgegeven door de stichting De Darde Klokke in samenwerking met de “Gemienschop Oll ‘Ommer” en Historische Kring Ommen. De archivaris houdt
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Vrijwilligerssteunpunt Ommen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats