Vrijwilligers Werkervaringsbedrijf

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilligers Werkervaringsbedrijf
Taakomschrijving   WerkPlekPlus zoekt vrijwilligers, we zoeken jou ! WerkPlekPlus is een kleine informele club mensen die deelnemers de gelegenheid geven op hun eigen benen te gaan staan en de (werk-) wereld (weer) in te gaan, of wel, een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit doen we door werkervaringsplekken en dagbesteding aan te bieden, vanuit ‘onze’ houtwerkplaats en door klussen in de regio. WerkPlekPlus werkt samen met woningcorporatie Vechtdal Wonen, praktijkschool de Maat, Vluchtelingenwerk, de gemeente Ommen, het Samen Doen-team, particulieren en anderen. We maken houtproducten om te verkopen en werken in opdracht van anderen. Als we een vrijwilliger vinden die ook groene vingers heeft, kunnen we in opdracht ‘het-groen-gaan-doen’. Heb jij tijd over ? Sta je open voor andere mensen ? Kun je luisteren en horen wat onze deelnemers bedoelen ? Houd je van de geur van hout ? Heb je zin om met plezier mooie houtproducten te (helpen) maken ? Heb jij zin om in een zinvolle omgeving je tijd, enthousiasme, kennis & ervaring te delen met ons ? Heb je zin om iets voor jezelf te maken waar de deelnemers aan mee kunnen werken ? & kunnen werken met gereedschap & machines is geen noodzaak, goed met mensen om kunnen gaan wel. Wil je liever met onze mensen buiten werken? we doen regelmatig tuinonderhoud voor de woningstichting. We zien je graag ! Mocht je langs willen komen om kennis te maken, de deelnemers te ontmoeten, de houtwerkplaats te bekijken of vragen te stellen over de klussen die we allemaal doen, welkom. Bel gerust met Jan Hogenkamp, Jan weet er alles van.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Begeleiding / Ondersteuning
Klus/vacature   vacature
Werktijden   9.00 tot 16.00
Begindatum   04-07-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   04-07-2021 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   20 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Heb jij tijd over ? Sta je open voor andere mensen ? Kun je luisteren en horen wat onze deelnemers bedoelen ? Houd je van de geur van hout ? Heb je zin om met plezier mooie houtproducten te (helpen) maken ? Heb jij zin om in een zinvolle omgeving je tijd, enthousiasme, kennis & ervaring te delen met ons ? Heb je zin om iets voor jezelf te maken waar de deelnemers aan mee kunnen werken ? & kunnen werken met gereedschap & machines is geen noodzaak, goed met mensen om kunnen gaan wel. Heb je groene vingers en werk je graag buiten dan hebben we ook tuinklussen. We onderhouden met onze deelnemers tuinen voor de woningstichting.
Inwerkmethode en begeleiding   We zien je graag ! Mocht je langs willen komen om kennis te maken, de deelnemers te ontmoeten, de houtwerkplaats te bekijken of vragen te stellen, welkom. Bel gerust met Jan Hogenkamp, Jan weet er alles van.
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   In overleg
Overige bijzonderheden   Locatie in Ommen
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   WerkPlekPlus
Werkadres: Organisatie   WerkPlekPlus
Werkadres: Straat+Huisnr   Eskampweg 1
Werkadres: Postcode en Plaats   7731TA Ommen