Algemeen bestuurslid Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Meulenhorst

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Algemeen bestuurslid Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Meulenhorst
Taakomschrijving   De stichting heeft als doel: het ondersteunen van de zorgboerderij de Meulenhorst in het algemeen, ter vergroting van het welzijn en de ontwikkeling van de deelnemers en vrijwilligers van de Zorgboerderij, onder andere door het periodiek organiseren van activiteiten voor de deelnemers. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven en verstrekken van financiĆ«le en materiele middelen. Wij vergaderen met het volledige bestuur en zorgboerin vier keer per jaar. De taken van het algemeen bestuurslid zijn divers en liggen in het verlengde van het doel. Voorbeelden zijn: bijwonen van vergaderingen van het bestuur, aanwezig zijn bij en organiseren van activiteiten (open dag, kerst, uitje vrijwilligers enz), regelen van kerstpakketten, ondersteuning verlenen bij het verwerven van fondsen en donateurs en aanschaffen van eventuele materialen.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Geen vaste tijden, 4 keer per jaar vergadering met bestuur van de Stichting, aanwezig zijn bij jaarlijkse activiteiten, 2 a 3 keer per jaar.
Begindatum   01-09-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Geen
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding van huidige bestuur
Scholing   Geen voorwaarden
Onkostenvergoeding   Geen
Overige bijzonderheden   Meer informatie op www.zorgboerderij-meulenhorst.nl.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Zorgboerderij de Meulenhorst
Werkadres: Organisatie   Stichting vereniging van zorgboerderij de Meulenhorst
Werkadres: Straat+Huisnr   Achterbroekweg 1
Werkadres: Postcode en Plaats   7731 PN Ommen