Bestuursleden om samen een vakantiehuis voor arme kinderen te bouwen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuursleden om samen een vakantiehuis voor arme kinderen te bouwen
Taakomschrijving   Rienden van De Wolfskuil zoekt bestuursleden Een vakantiehuis bouwen voor arme kinderen, waardoor zij even weg zijn uit hun omgeving en even gewoon kind kunnen zijn. Deze ambitie heeft De Wolfskuil. Dit willen en kunnen wij echter niet alleen realiseren. Daarvoor is de Stichting "Vrienden van de Wolfskuil" in oprichting. Doel is om gezamenlijk de bouw van een vakantiehuis mogelijk te maken. Particulieren, bedrijven en stichtingen kunnen ons steunen. Dit kan zowel financieel, met een donatie, met materiaal of in arbeidsuren. Het streven is om binnen 3 jaar daadwerkelijk een vakantiehuis te realiseren. De Wolfskuil zet zich, vanuit de Hopman Repelaer Stichting, al meer dan 65 jaar in voor jongeren die het minder hebben. In het bijzonder voor kinderen die opgroeien in armoede. De Wolfskuil, doet dit door deze kinderen een onvergetelijke vakantie te bieden in een van de groepsaccommodaties of tenten in een prachtige, natuurlijke omgeving in Ommen. Er kunnen groepen terecht van 10 tot 175 personen. Dit gebeurt zonder overheidssubsidie, maar in samenwerking met het bedrijfsleven en zorgverleners. Voor Stichting Vrienden van De Wolfskuil, zoeken we twee bestuursleden met als aandachtsgebied fondsenwerving. Lid van het bestuur (v/m) met als aandachtsgebied fondsenwerving Profiel De Stichting Vrienden van de Wolfskuil wil geld en middelen verzamelen om een vakantiehuis te bouwen voor kinderen die in armoede of achterstand leven. Hiervoor is bijna 1 miljoen Euro nodig. Om dit te realiseren is een bevlogen bestuur nodig. Doordat het een bestuur in oprichting is, is er ruimte om met elkaar taken onderling af te stemmen. Wij zoeken iemand die: - bij voorkeur een studie genoten heeft in een commerciĆ«le richting, bij voorkeur deel heeft genomen aan een minor fondsenwerving dan wel praktijkgerichte ervaring heeft in fondsenwerving - goed kan samenwerken, een enthousiaste en gedreven persoonlijkheid is - een service verlenende en commerciĆ«le instelling heeft - fondsenwervende activiteiten initieert, organiseert en leidt - presentaties geeft op scholen, bij bedrijven en serviceclubs (samen met andere bestuursleden) - in staat is om zelfstandig een jaarplan fondsenwerving op te stellen en proposities te maken Voldoet u niet alle punten maar heeft u wel interesse? Neem dan ook contact met ons op. Belangstellenden wordt gevraagd hun reactie per email te richten aan de voorzitter van het bestuur, de heer C.J. de Koning: cor.de.koning@hotmail.com. Nadere inlichtingen kunnen eveneens bij hem worden verkregen.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Doordat het een bestuur in oprichting is, is er ruimte om met elkaar taken en tijden onderling af te stemmen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   5 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding   U krijgt een onkostenvergoeding.
Overige bijzonderheden   Belangstellenden kunnen mailen naar cor.de.koning@hotmail.com
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   De Wolfskuil
Werkadres: Organisatie   Wolfskuil
Werkadres: Straat+Huisnr   Wolfskuil 15
Werkadres: Postcode en Plaats   7731 AP Ommen