Vervoer bewoners van het AZC

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vervoer bewoners van het AZC
Taakomschrijving   U kunt gebeld worden door medewerkers van het AZC om 1 of meer bewoners van het AZC naar een instantie (zoals apotheek, verloskundige gemeente huis, station) te brengen. U kunt dan aangeven of u wel of niet kan. Reiskosten krijgt u vergoed
Werken met   Allochtonen / vluchtelingen / migranten
Activiteit   Begeleiding / Ondersteuning
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Werktijden in overleg
Begindatum   10-12-2015 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-03-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Werkadres: Organisatie   AZC Ommen/ Camping Besthmenerberg
Werkadres: Straat+Huisnr   Besthmenerberg 1
Werkadres: Postcode en Plaats   7731 PB Ommen