Bestuurslid

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuurslid
Taakomschrijving   Het bijwonen van bestuursvergaderingen en meedenken over het uit te voeren beleid van de Stichting die volledig uit vrijwilligers bestaat. Ondersteuning bieden als algemeen bestuurslid in de werkzaamheden die er naast de hoofdtaken van het dagelijks bestuur overblijven, zoals websitebeheer, PR en het uitvoeren van bestuursbesluiten die verband houden met de winkel. Het is ook mogelijk om je tevens als vrijwilliger voor de winkel aan te melden en dit in combinatie te doen.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   bestuursvergadering meestal op de woensdagavond om de vier of zes weken.
Begindatum   11-01-2016 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   affiniteit met detailhandel en begaan zijn met ons concept. voor meer informatie www.dehusselmus.nl
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding   geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   De Husselmus
Werkadres: Organisatie   Stichting De Husselmus
Werkadres: Straat+Huisnr   Varsenerpoort 12
Werkadres: Postcode en Plaats   7731 DE Ommen