Vrijwilliger zoogdierenwerkgroep

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger zoogdierenwerkgroep
Taakomschrijving   Mee helpen bij onderzoek, inventarisatie en monitoring van verschillende zoogdieren.
Werken met   Dieren
Activiteit   Buitenwerk / Natuur
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Naar eigen mogelijkheden en in overleg met de contactpersoon van de vereniging/werkgroep.
Begindatum   06-02-2016 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   pm uren per week
Bijzondere voorwaarden   ?Betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht in natuurwaarden ?Beschikbaar stellen van je eigen (vrije)tijd Organisatietalent (coördinator) Inspirator (coördinator) Schakel tussen bestuur en werkgroep (coördinator) Verantwoordelijk voor afgesproken inventarisatie-/monitoring-werkzaamheden (coördinator) Hij/Zij kan zelfstandig werken Draagt zorg voor afgesproken inventarisatie-/monitoring-werkzaamheden en levert de gegevens periodiek in volgens afgesproken en relevante methodiek; Stemt werkwijze en inhoud van de informatie af met de coördinator. Houdt zich aan de voorwaarden in de vergunning(en).
Inwerkmethode en begeleiding   Bezig zijn in de natuur en in bijzondere natuurgebieden Waar nodig, begeleiding en ondersteuning in (gebrek aan) kennis (Basis)materiaal wat nodig is voor inventarisatie- en monitoringswerk
Scholing   Basiskennis zoogdieren Ecologische basiskennis Kennis van inventarisatie- en monitoringsystemen zijn niet vereist
Onkostenvergoeding   n.v.t.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Vereniging voor natuur en milieu de vechtstreek
Werkadres: Organisatie   Ommen en omgeving
Werkadres: Straat+Huisnr   n.v.t.
Werkadres: Postcode en Plaats   n.v.t. n.v.t.