NT2-begeleiding

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   NT2-begeleiding
Taakomschrijving   Enkele keren per week leerlingen van buitenlandse komaf individueel begeleiden in hun ontwikkeling van de Nederlandse taal m.b.v. een door school geleverde methode.
Werken met   Kinderen (0-12 jaar)
Activiteit   Onderwijs / Educatie
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Werkuren, werktijden en vereiste beschikbaarheid in onderling overleg samen te bepalen.
Begindatum   01-03-2016 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   15-07-2016 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Ook hier geldt: in onderling overleg.
Inwerkmethode en begeleiding   Het betreft jonge kinderen. De inwerkmethode en begeleiding vindt plaats in overleg met de betreffende leerkracht.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   CBS Hoogengraven
Werkadres: Organisatie   CBS Hoogengraven
Werkadres: Straat+Huisnr   Coevorderweg 20
Werkadres: Postcode en Plaats   7737 PG Stegeren