Bestuurder fondsenwerving district IJsselland

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuurder fondsenwerving district IJsselland
Taakomschrijving   Ligt jouw plezier in het netwerken, contacten leggen en onderhouden? Word je blij van het komen tot een succesvolle samenwerking met plaatselijke bedrijven en verenigingen? Je schrijft je eigen plan van aanpak waarmee je jouw eigen team inricht.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   01-03-2016 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6-8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Als “hands-on” bestuurder met visie motiveer en stimuleer je het district Rode Kruis IJsselland om te netwerken en verbindingen te zoeken. Wil jij als daadkrachtige teamspeler op vrijwillige basis uren vrijmaken om hulpverlening aan mensen in nood of in een kwetsbare situatie mogelijk te maken? En heb je affiniteit met- en een netwerk in Zwolle en omliggende gemeentes? Dan zoeken wij jou. Wij bieden Een kans om je bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen, een kans om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten ten behoeve van de samenleving met mogelijkheden tot ontwikkeling. Je reis- en onkosten worden vergoed. Reacties Interesse? Stuur je motivatie met CV naar IFeeleus@redcross.nl Voor meer informatie over het Rode Kruis IJsselland zie www.rodekruis.nl/afdeling/ijsselland of bel met Mascha van Mourik, Vrijwilligersmanager Rode Kruis IJsselland, op 06-218 50 876.
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding door districtsbestuur
Scholing   Functie gerelateerde trainingen
Onkostenvergoeding   Vergoeding gemaakte kosten en kilometers
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis District IJsselland
Werkadres: Organisatie   District IJsselland
Werkadres: Straat+Huisnr   Zwolle
Werkadres: Postcode en Plaats    Zwolle