Secretaris Bestuur KB Ommen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Secretaris Bestuur KB Ommen
Taakomschrijving   - verzorgen correspondentie en agenda/verslag bestuur - beheer digitaal archief - kennis en ervaring met administratieve processen - beheersing Officepakket en actief inzetten van soc. media - affiniteit met het werk van de Kinderboerderij
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Administratie / Kantoor
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Veel van de werkzaamheden kunnen thuis worden gedaan. 1 x per maand is er een bestuursvergadering op de avond. Duur plm. 2 uur per vergadering. Daarnaast zijn het de voorbereidende werkzaamheden voor het bestuur en de afhandeling van de besluiten in de vergadering. Mogelijk wordt de secretaris daarbij ingeschakeld.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Persoonlijke competenties zijn belangrijk zoals: - goede organisator met bestuurlijke ervaring ofwel ervaring op willen doen; - een team player die kan motiveren en stimuleren; - MBO niveau - affiniteit en veel ervaring met social media
Inwerkmethode en begeleiding   Voorzitter van het bestuur zal de secretaris inwerken en begeleiden.
Scholing   We vragen een vrijwilliger op MBO-plus niveau ofwel een gemotiveerde vrijwilliger met aantoonbare ervaring als secretaris dmv werk ofwel vrijwilligerswerk.
Onkostenvergoeding   Alleen voor reizen in opdracht van het bestuur.
Overige bijzonderheden   www.kinderboerderijommen.nl
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Kinderboerderij Ommen
Werkadres: Organisatie   Kinderboerderij Ommen
Werkadres: Straat+Huisnr   Van Reeuwijkstraat
Werkadres: Postcode en Plaats    Ommen