Uitleen speel/spelmateriaal

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Uitleen speel/spelmateriaal
Taakomschrijving   Speel-o-theek 't Boemeltreintje zoekt vrijwilligers voor de uitleen van speel/spelmateriaal. Je werkt samen met 1 of 2 andere vrijwilligers. De doelgroep bestaat uit kinderen van 0 tot 12 jaar, al dan niet met een beperking. Ook ouderen kunnen bij ons lid worden. Bij het uitlenen wordt het speelgoed ingevoerd op de computer. Bij het inemen wordt het materiaal gecontroleerd en wordt in de computer vermeld dat het weer terug is. In de uitleen ben je minimaal 2 uur per 2 weken beschikbaar, maar meer mag ook. Daarnaast zijn er incidenteel andere werkzaamheden (schoonmaken van speelgoed, meedoen aan NL Doet) en komen we 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.
Werken met   Anders
Activiteit   Computer / internet
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg vast te stellen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Goede omgangsvormen, kunnen werken in teamverband, omgaan met kinderen, omgaan met volwassenen, omgaan met mensne met een beperking, om kunnen gaan met computer, E-mail, Internet
Inwerkmethode en begeleiding   We gebruiken het programma SPELIO dit leert u tijdens het inwerken.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Speelotheek 't Boemeltreintje
Werkadres: Organisatie   Speel-o-theek 't Boemeltreintje
Werkadres: Straat+Huisnr   Chevallereaustraat 14
Werkadres: Postcode en Plaats   7731 EE Ommen