Penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester
Taakomschrijving   De penningmeester doet de betalingen aan de aanbieders van kunst en cultuuractiviteiten, maakt de facturen, houdt de financiële administratie. Hierbij wordt de penningmeester ondersteund door de coördinator. Bijwonen van bestuursvergaderingen en meedenken met het strategisch beleid van de SKV
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Administratie / Kantoor
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Naar eigen inzicht + één keer per maand bestuursvergadering
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   enkele uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting Kunstzinnige Vorming Ommen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats