Voorzitter

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter
Taakomschrijving   De voorzitter geeft leiding aan de stichting en vertegenwoordigt de stichting in de breedste zin van het woord. Tevens zit zij/hij de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de interne cultuurcoördinators van de scholen voor.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Naar eigen inzicht + één keer per maand bestuursvergadering en één keer per kwartaal vergadering met cultuurcoördinators scholen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   enkele uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting Kunstzinnige Vorming Ommen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats