Lid van ons bestuur

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Lid van ons bestuur
Taakomschrijving   Wij vragen enthousiaste inspirerende mensen die: Strategisch kunnen denken Voldoende tijd beschikbaar hebben (gemiddeld 4 uur in de week) Ervaring en/of affiniteit hebben op één van de volgende terreinen: Thuisadministratie, Jeugd, PR, Fondsenwerving Ervaring met gemeentelijke overheden Een lokaal netwerk heeft.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   gemiddeld 4 uur in de week
Begindatum   01-06-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Bestuurders met een aandachtsveld richten zich met name op de inhoudelijke ontwikkeling, continuïteit en kwaliteit van de activiteiten en de bijbehorende werkcontracten. Interesse dan kunt u mailen naar het secretariaat: hardenberg-ommen@humanitas.nl
Inwerkmethode en begeleiding   Wat vragen wij: Maatschappelijke betrokkenheid Bestuurlijke vaardigheden Een ondernemende enthousiasmerende uitstraling
Scholing   Wat bieden wij: Humanitas heeft een eigen academie voor deskundigheidsbevordering, met onder meer een training voor bestuurders van 3 avonden. Regeling voor vergoeding van onkosten
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Humanitas Hardenberg-Ommen
Werkadres: Organisatie   Humanitas Hardenberg-Ommen
Werkadres: Straat+Huisnr   De Lisdodde 12
Werkadres: Postcode en Plaats   7702 AB Dedemsvaart