Voorzitter

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter
Taakomschrijving   Allround voorzitter
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Bestuur / Management
Klus/vacature   vacature
Werktijden   nvt
Begindatum   01-05-2018 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-05-2023 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   geen
Inwerkmethode en begeleiding   door huidige voorzitter
Scholing   mbo / hbo
Onkostenvergoeding   indien nodig
Overige bijzonderheden   geen
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Rode Kruis
Werkadres: Organisatie   Gezondheidscentrum
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats