Gast-vrouw/heer

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gast-vrouw/heer
Taakomschrijving   Gasten opvangen met een kop koffie/thee. Een luisterend oor bieden. Aandacht voor de medemens. Verricht lichte huishoudelijk werkzaamheden.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Huishoudelijk
Klus/vacature   klus voor een team
Werktijden   Openingstijden zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. Werktijden in overleg.
Begindatum   01-06-2018 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   De medewerker is aanwezig met een luisterend oor. De medewerker heeft ruimte om er voor anderen te zijn. Dat wil zeggen, dat hij/zij een zekere mate van evenwichtigheid kent. De medewerker is persoonsgericht, niet probleemgericht. Juist in het SOO zal er aandacht moeten zijn voor de hele mens. De medewerker is in staat om te gaan met mensen met een afwijkende levenswijze; hij/zij kan ontspannen en op open wijze mensen tegemoet treden met een ander normen-en waarden patroon, heeft een open houding en is niet moraliserend. Is bereid deel te nemen aan vrijwilligers/scholingsbijeenkomsten. De medewerker is in staat geheimen te bewaren en zorgvuldig om te gaan met wat haar/hem is toevertrouwd. De medewerker is bereid om in teamverband te werken. Heeft het vermogen het werk na afloop ook weer los te laten. Heeft zicht op eigen grenzen, kan afstand nemen van eigen problemen.
Inwerkmethode en begeleiding   Inwerken/begeleiden middels een co√∂rdinator.
Scholing   Interne begeleiding en eventuele cursussen.
Onkostenvergoeding   n.v.t.
Overige bijzonderheden   Geen
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Sociaal Ontmoetingscentrum Ommen
Werkadres: Organisatie   Haven oost 21
Werkadres: Straat+Huisnr   Haven oost 21
Werkadres: Postcode en Plaats   7731GT Ommen