Juridisch medewerker vluchtverhaalanalyse

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Juridisch medewerker vluchtverhaalanalyse
Taakomschrijving   Bij cliënten met een verblijfsvergunning kan het zijn dat in het nader gehoor niet erg diep op de asielmotieven is ingegaan, omdat toch al duidelijk was dat een vergunning zou worden verleend, bijvoorbeeld als er oorlog is zoals in Syrie. In een vluchtverhaalanalyse kan alsnog uitgebreid op het asielverhaal en eventuele vraagpunten en tegenstrijdigheden worden ingegaan om zo vast te stellen of er sprake is van individuele vluchtmotieven of schending van artikel 3 EVRM. Individuele vluchtmotieven zijn een gegronde reden om iemand niet terug te sturen naar het land van herkomst, als dit land als veilig wordt bestempeld. Taak van de vva-medewerker is het op systematische wijze het vluchtverhaal in kaart brengen. Hiertoe wordt het dossier van de cliënt gelezen en naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan de cliënt over punten in het asielrelaas die onduidelijk zijn gebleven, onvoldoende naar voren zijn gekomen, tegenstrijdigheden et cetera. Op die manier hoeft een asielzoeker niet opnieuw zijn hele asielrelaas te vertellen, maar kan worden ingegaan op die punten uit het asielrelaas die nog verder kunnen worden uitgediept of onderbouwd.
Werken met   Allochtonen / vluchtelingen / migranten
Activiteit   Administratie / Kantoor
Klus/vacature   vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met juridische procedures en bereidheid om trainingen hierover te volgen ? Analytische en onderzoekende houding ? Respectvolle en geduldige houding ten opzichte van cliënten ? Flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met onverwachte en onbekende situaties ? Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Basiskennis van Engels en eventueel een andere vreemde taal ? Goede communicatieve vaardigheden ? Goed om kunnen gaan met een computer
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Deskundige begeleiding door een beroepskrach deelname aan trainingen en cursussen
Onkostenvergoeding   reiskostenvergoeding of dagdeelvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   VluchtelingenWerk Ommen
Werkadres: Organisatie   Van Reeuwijkstraat 5
Werkadres: Straat+Huisnr   Van Reeuwijkstraat 5
Werkadres: Postcode en Plaats   7731 EH Ommen