Groepsactiviteiten met Kinderen en Jongeren

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Groepsactiviteiten met Kinderen en Jongeren
Taakomschrijving   Voor de kinderen en jongeren die op asielzoekerscentra wonen, heeft VluchtelingenWerk een wekelijks thematische groepsactiviteit Time4You. Het project richt zich op de empowerment van en belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Het project bestaat uit drie belangrijke onderdelen: Toegang tot informatie middels voorlichting en T4Y thematische groepsactiviteiten Signalering van zelfstandige asielmotieven Kennisdeling Binnen het onderdeel Voorlichting en T4Y Thematische Groepsactiviteiten zoekt VWON vrijwilligers! Kennis geeft zelfvertrouwen en controle. Kinderen worden op kindvriendelijke wijze geïnformeerd over allerlei onderwerpen die hen aangaan door middel van voorlichtingen, wekelijkse thematisch groepsactiviteiten (Time4You's) en een interactieve website (www.tell-me.nl). Kinderen en jongeren krijgen bijvoorbeeld informatie over de asielprocedure, kinderrechten, leven in Nederland, maar ook over onderwerpen waar alle kinderen wereldwijd tegen aanlopen. Kinderen en jongeren krijgen hier de ruimte om dit soort zaken te bespreken en vragen stellen
Werken met   Allochtonen / vluchtelingen / migranten
Activiteit   Begeleiding / Ondersteuning
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Tijdens kantooruren. In overlg
Begindatum   03-09-2018 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   03-09-2019 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   - Draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven van de voorlichting en T4Y thematische groepsactiviteiten; - Draait (samen met collega Time4You vrijwilligers) , de voorlichting wanneer nodig en wekelijkse thematische groepsactiviteit - Signaleert en verwijst door van kinderen/jongeren met individuele vraagstukken of algemene signalen nà overleg hierover met de teamleider van de betreffende locatie; - Is verantwoordelijk voor het wekelijks bijhouden van de presentielijsten; Wat vragen wij? - Heeft affiniteit met de doelgroep vluchtelingen en met kinderen/jongeren in het bijzonder; - Beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk goed; - Heeft (of volgt) een opleiding pedagogiek of sociaal werk op HBO niveau - Kan goed samenwerken, heeft gevoel voor verhoudingen; - Heeft (bij voorkeur) ervaring in het geven van informatie aan kinderen/jongeren en werken met groepen kinderen/jongeren; - Beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden met betrekking tot kinderen en jongeren; - Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en kan op goede wijze feedback geven en ontvangen; - Is helder met betrekking tot zijn/haar rol als Time4You vrijwilliger en kan daarin de grenzen op een bij de doelgroep passende wijze aangeven; - Heeft kennis van de Sociale Kaart op het AZC of weet deze kennis te vinden.
Inwerkmethode en begeleiding   Scholing&Training; Werken in teamverband met meerdere collega's Time4You vrijwilliger; Landelijke bijeenkomsten voor de Time4You vrijwilligers; Begeleiding door werkbegeleider; Reiskosten- of onkostenvergoeding.
Scholing   Scholing&Training;
Onkostenvergoeding   Reiskosten- of onkostenvergoeding.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   VluchtelingenWerk Oost Nederland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats