Vacature: Afdelingspenningmeeser VVN Ommen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Onderaan de pagina heeft u de mogelijkheid om op de vacature te reageren.

Vacaturenummer   858
Titel vacature   Afdelingspenningmeeser VVN Ommen
Taakomschrijving   De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de afdeling en het beheren van de financiën. Het maken van de jaarbegroting, het vervolgens monitoren van de uitgaven en het na afloop van een kalenderjaar opleveren van een transparant financieel jaarverslag zijn belangrijke momenten in uw jaarplanning. Binnen de vereniging vormt het uniformeren van de financiële administratie een speerpunt. U werkt hier proactief aan mee gesteund door en in afstemming met de districtspenningmeester en de financieel medewerker op het regiokantoor.

Bij het werken aan verkeersveiligheid is het slim bundelen van krachten op lokaal niveau cruciaal. Als afdeling vormt u daarom een klankbord voor iedereen die zich op de een op andere wijze actief wil inzetten voor veilig verkeer. Denk naast uw eigen afdelingsvrijwilligers ook aan verkeersouders, verkeersbrigadiers, aan bewonersinitiatieven die voortkomen uit het Meldpunt Veilig Verkeer, het lokale bedrijfsleven en partnerorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond.

De belangrijkste taken kunnen worden samengevat als:
- Verantwoordelijk voor het financieel beheer van het afdeling.
- Samenstellen van de begroting van het jaarplan.
- Levert periodieke financiële voortgangsrapportages.
- Opmaken van de jaarrekening bij het jaarverslag en aanleveren van de benodigde stukken in het financiële consolidatieproces.
Werken met   Volwassenen
Activiteit   Financiëel / Juridisch
Klus/vacature   vacature
Werktijden   Geen vaste werktijden. Afhankelijk van activiteiten.
Tijdens de fase van het opmaken van de jaarrekening is de gevraagde tijdsinvestering gedurende korte periode iets intensiever.
Bestuursvergaderingen op vaste momenten (ca. 10x per jaar).
Begindatum   01-01-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-12-2022 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   uren per week: 4
Vereiste beschikbaarheid
(indien specifiek)
 
  ma di wo do vr za zo in overleg
ochtend
middag
avond
Bijzondere voorwaarden   Hart voor financiën, transparant, adequaat handelen volgens de geldende financiële lijn, invoelend vermogen, servicegerichte houding. Daarnaast heeft de afdelingspenningmeester:
- Een financiële achtergrond en ruime ervaring op ten minste MBO niveau.
- Kennis en ervaring met basissoftware op de PC en financiële software in het bijzonder.
- Kennis van beleid van VVN en neemt deze ook als basis van zijn/haar handelen.
- Kennis omtrent de gemeentelijke besluitvorming en subsidietrajecten
- Ervaring met vrijwilligerswerk c.q. verenigingsleven.

Voor vrijwilligers met een financieel takenpakket en vrijwilligers die in direct contact met
kinderen werken verlangt VVN een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Inwerkmethode en begeleiding   - U neemt deel aan de VVN bestuurstraining voor nieuwe bestuurders.
- U neemt deel aan andere door VVN aangeboden trainingen, die voor de functie van afdelingspenningmeester relevant zijn.
- Voor advies en achtergronden zijn het districtsbestuur en de districtscontactpersoon op het regiokantoor uw sparringpartners.
- De professionals op het regiokantoor fungeren als helpdesk. Zij faciliteren benodigde draaiboeken, formats e.d. en geven advies.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Reiskosten en andere projectmatige kosten worden doorgaans opgenomen in de begroting, behorend bij het afdelingsjaarplan.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Veiligverkeer Nederland afdeling Ommen
E-mailadres voor vragen en reacties   arjankiffen@ziggo.nl
Contactpersoon   Arjan Kiffen
0529454044
0649122765
     
   
Reageer op deze vacature Reageer op deze vacature
Nieuwste vacatures

Begeleider vakantieweek bij Stichting Weekje Weg
Heb jij een weekje over in de zomer? Ga een Weekje Weg begeleiden! Zorg er samen... lees verder>>

Animator vakantieweek bij Stichting Weekje Weg
Heb jij een weekje over in de zomer? Laat je creativiteit en enthousiasme de vrije lo... lees verder>>

Contact persoon op de vakantielocatie van Stichting Weekje Weg
Heb jij een weekje over in de zomer? Wordt contact persoon op de vakantielocatie van ... lees verder>>

Begeleider educatieve activiteiten
De Kinderboerderij wil meer educatieve activiteiten aanbieden aan de doelgroep, kinde... lees verder>>

Gastvrouw / Gastheer Kinderboerderij Ommen
Kinderboerderij Ommen zoekt een Gastvrouw en/of Gastheer op de nieuwe locatie van de ... lees verder>>

Dierverzorgers voor de Kinderboerderij
Elke dag is er een vrijwilliger nodig voor de verzorging van de dieren en schoonmaken... lees verder>>

Afdelingspenningmeeser VVN Ommen
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de afdeling en h... lees verder>>

Afdelingssecretaris VVN Ommen
De secretaris vervult een spilfunctie binnen het afdelingsbestuur. U bent samen met d... lees verder>>

Telefoon vrijwilliger de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek. Me... lees verder>>

Districtscoördinator Vrijwilligersmanagement (vrijwillig)
Het district IJsselland is op zoek naar een districtscoördinator Vrijwilligersmanagem... lees verder>>

Twitter-icoon
Inlog-icoon